UTFLYKTSMÅL

Från Camp Stora Blåsjön har ni nära till många sevärdheter och det är en bra plats att utgå från för dagsutflykter.
– 5 km till Mesklumpens topp
– 6 km till Norska gränsen
– 6 km till Brakkåfallet
– 9 km till Ankarede, härifrån finns en fin vandring till Lejarfallet, ca. 5 km vandring
– 10 km till Korallgrottan
– 20 km till Gaustafallet
– 30 km till högst punkten på Vildmarksvägen
– 50 km till Hällingsåfallet
– 70 km till Fatmomakke
– 100 km till Trappstegsforsen

VATTENFALL

Alldeles i närheten av Stora Blåsjön finns fem fantastiska vattenfall!
Lejarfallet, Övre och Nedre Brakkåfallet, Gaustafallet och Hällingsåfallet.

För att nå Lejarfallet är det fyra kilometer lättare vandring efter spångad led. Vandringen till Lejarfallet går genom gammal urskog i Daimadalens naturreservat. Ta dig tid att stanna upp och smaka på Lejaråns kalla, friska vatten!

De övriga fyra fallen är väldigt lätta att ta sig till, med endast några hundra meter att gå från respektive parkering – perfekt även för barnfamiljer alltså!

Mesklumpen

Vintertid erbjuder detta vackra fjäll fantastisk skidåkning med Sveriges fjärde högsta fallhöjd. På sommaren finns möjlighet till lika fantastisk vandring. Leden startar vid Blåsjöns fjällby.

Passa på att njuta av alla vackra blomväxter under vandringsfärden. På kalfjället finns en toppstuga. På en av stugans väggar finns ett blått ledkryss med stämpeln. Du har en hänförande och vidsträckt utsikt åt alla håll från toppen.

Start: Vid Vilseledaren kaffestugan/ICA Blåsjöfjäll i Stora Blåsjön. Du går cirka 350 meter efter vägen mot Norge. Därefter tar du höger och följer skoterleden som går genom stugbyn i cirka 2,5 km. De sista cirka 1,5 km innebär fri vandring i tätare höjdkurvor uppför fjälltoppen.

Svårighet: Medel. Halvdagstur som vuxen. Passar även barn som prövat på fjällvandring. Cirka 4 kilometer.

Höjd: 923 meter.

Nedre Brakkåfallet

Precis i början av Stora Blåsjön hittar du en tydlig skylt vid vägen som markerar Nedre Brakkåfallet. För att nå fallet tar du den anvisade stigen ca. 100 meter, sen står du längst ner i en kanjon med fallet ovanför dig.

För den som är lite mer äventyrlig kan man ta av sig barfota och vandra genom bäcken upp till vattenfallet – se upp bara en del stenar kan vara hala så ta det försiktigt.
Brakkåfallet passar utmärkt att bada i och det kristallklara vattnet svalkar fint en varm sommardag. Stenarna är dessutom platta och vilket gör det lätt att ta sig i och ur vattnet.

Visste du att…
Brakkåfallet även är känt från Beppe Wolgers Dunderklumpen och finns med i flera av äventyren och historierna.

Övre Brakkåfallet

För att nå Övre Brakkåfallet går du samma stig som till Nedre Brakkåfallet, men följer skylten mot det övre fallet när du passerar stigen ner mot nedre fallet, en vandring på ytterligare ca. 200 meter. Efter en mindre stigning står du högt uppe med fallet framför dig.

Ankarede

Ankarede kyrkstad är den enda kyrkstaden i Jämtland som fortfarande är i bruk, och den är klassad som riksintresse för kulturmiljö. Här hålls än i dag bröllop, dop och begravningar. I kyrkstaden finns ett trettiotal träkåtor, ett fåtal kyrkstugor samt några bodar. Kåtorna är av så kallad ”västerbottentyp” med kluvna granstammar som ligger direkt på näver och inte täckta med torv. Denna modell av kåta kom på 1800-talet till Frostviken med samer som flyttat dit från Västerbotten.

Ankarede är sedan länge en samlings- och mötesplats för samer i norra Jämtland. Här passerade tidigare renar och renskötare från Frostviken på väg mellan sommar- och vinterbetesmarker. Ännu i dag är Ankarede en mötesplats, framför allt på midsommar.

Ankarede stod värd för det första sommar-same-SM som genomfördes midsommarhelgen 1977. Deltagarna tävlade bland annat i lassokastning. I samband med att Frostviken-Hotagens sameförening firade hundraårsjubileum i augusti 2019 genomfördes ett nytt same-SM i Ankarede.

Lejarfallet

Lejarfallet ligger 4 kilometer från Ankarede, en lätt och vacker vandring längs Lejarälven.

Ankarede är sedan långt tillbaka en samisk samlingsplats och begravningsplats. I dag firas fortfarande midsommar här och i december är det julmarknad.

Från parkeringsplatsen i Ankarede går det en väldigt fint markerad och lättvandrad led på cirka fyra kilometer till fallet. Leden går längs med Lejarälven som är älven som rinner ihop med Ankarälven vid Ankarede. Vid vattenfallet finns det två bra rastplatser med vindskydd och grillplats.

Korallgrottan

Texten uppdateras inom kort!

Gaustafallet

Gaustafallet ligger längs med vägen mot Stekenjokk, alldeles intill Vildmarksvägen på Jämtlandssidan, en dryg kilometer norr om avtagsvägen till Leipikvattnet. Vid Vildmarksvägen finns en parkeringsficka och en skylt som markerar vart fallet är.
Fallet är lätt att nå och skapas av älven Gauste (Gaustajokk på samiska).

Strax efter tillflödet från två älvar pressas Gausta in i en smal passage som bildar Gaustafallet, som i skifferberggrunden skapat en kanjon. Speciellt på försommaren är fallet vilt och mäktigt.

Visste du att…
En av scenerna i Astrid Lindgrens film ”Ronja Rövardotter” spelades in vid Gaustafallet.

Gaustafallet

Högsta punkten på Vildmarksvägen

Vildmarksvägen är en av Sveriges högsta vägar och går mellan Jämtland och Svenska Lappland. Den natursköna vilda vägen leder förbi Stora Blåsjön och mäktiga Stekenjokksplatån vidare in i Södra Lappland. Det är bara att kliva ur bilen så befinner du dig långt inne i fjällmassivet.

Ordet ”jokk” är samiska och betyder vattendrag. Stekenjokk når man via Vildmarksvägen, som är en av Sveriges högst belägna vägar. Högsta punkten efter vägsträckan ligger 876 m ö.h. Den asfalterade Vildmarksvägen ger möjlighet att direkt besöka kalfjällsområdet med bil.

Stekenjokk är en del av samernas renbetesområde under sommaren, och renar och renskötsel är en del av naturupplevelsen i området. Just söder om Stekenjokkplatån ligger Korallgrottan (Sveriges längsta grotta) som man kan besöka med guide. I Bjurälven, väster om Leipikvattnet finns Sveriges längsta undervattensgrotta.

Stekenjokk är renbetesland och i kalvningsområde för Norra Jämtlands och Södra Lapplands samebyar. Under våren och försommaren föder vajorna sina kalvar och är extremt känsliga för störning. Om vajan skräms iväg är kalven i omedelbar fara.

Renarna rör sig efter sina inre kompasser och den nedärvda vandringslusten. Tänk på att du är en gäst i renens värld och att du har möjligheten att hålla avstånd, visa respekt och vara försiktig.

Hundar måste alltid hållas kopplade och ser du en ren så gå åt andra hållet.

I Sverige finns fjällrenar och skogsrenar. Fjällrenen vistas i fjällregionen under barmarksperioden och i barrskogen under vintern. Skogsrenen lever i skogsregionen året om. Renen äter i huvudsak olika lavar men renen betar också omkring 250 olika gröna växtarter.

Hällingsåfallet

Hällingsåfallet är ett av landets högsta vattenfall och Sveriges längsta kanjon! Fallet forsar ner i en över 40 meter djup ravin och trycks sedan ut i en smal kanjon. Efter 800 meter vidgar sig sprickan och vattnet sprids ut i en lugnare flodfåra som sträcker sig tre kilometer till sitt utflöde i sjön Hetögeln.

Vid Hällingsåfallets parkering finns torrdass och en bred och spångad väg vid och fram till vattenfallet. Härifrån kan även rullstolsburna lätt ta sig hela vägen fram till fallet och över träbron som går över vattenfallet. Det finns flera eldstäder och även en rsatstuga, så ta gärna med gen fika.

Tack vare den höga luftfuktigheten runt vattenfallet växer här sällsynta lavar och mossor i ravinsluttningarna kring fallet. Här är ett av få ställen man kan se de rödlistade arterna dvärjbulav, kopparmikromossa, spindelmossa och även svamparterna gränsticka och gullmurkling.

För de fågelintresserade häckar rödbenad ormvråk och stenfalk i skrevorna ner mot flodfåran. För de som vill utforska skrevorna och hela kanjonen kan man följa en 2,5 kilometer välpreparerad och delvis spångad vandringsled längs med hela ravinen och Hällingsån till vattenfallet.

Vid Hällingsåfallet finns en fem kilometers vandringstur som startar nedströms vid parkeringen vid Hällingsån och Hällarna. Efter cirka två kilometers vandring finns det en informationstavla och forsen vid Hällingsån börjar att smalna av. Efter ytterligare någon kilometer så kommer du att kunna se vattenfallet på avstånd.

Fatmomakke

Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Platsen har haft, och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag. Kyrkstaden har även ett stort symbolvärde och stor betydelse för den samiska traditionen, dvs. det immateriella samiska kulturarvet.

De äldsta byggnaderna i Fatmomakke är från slutet av 1700 -talet även om det flesta byggnaderna är från 1800- och 1900- talet. Det finns även spår från äldre byggnader som idag är skyddade. Fatmomakke består av kåtor, stugor, bodar och kyrka. De centrala byggnaderna i kyrkstaden är den ståtliga vita kyrkan, den öppna kyrkstugan och frälsningsarméns bönekåta.

Idag är Fatmomakke skyddad som kulturpark men det kan ändå vara bra att de flesta kåtorna och stugorna är privata och används under helger och högtider.

Fatmomakke är en vacker plats med historia. En perfekt utflykt och finns längs med Vildmarksvägen bredvid Marsfjällen och Kultsjön. Fatmomakke är dessutom ett bra utgångsläge för vandring vidare till exempelvis Graipesvare, Marsliden och Marsfjällen.

Det är enkelt att ta sig till Fatmomakke med bil. Från parkeringen är det en promenad på några hundra meter över gångbron in till kyrkstaden.

Fatmomakke finns sommartid stugor att hyra, en kiosk och ett kafé.

Vad är en Kyrkstad?

Kyrkstäder förekommer bara i norra Sverige och i mindre omfattning även i Österbotten, Finland. Det har funnits ett sjuttiotal kyrkstäder i Sverige och sexton är bevarade idag. Som företeelse är de unika, inte bara i landet utan även i världen. De finns belagda sedan omkring år 1600. Tillkomsten av kyrkstäderna i lappmarken hänger samman med statens lappska mission som inleddes under 1600- och 1700-talen. Staten ville knyta samerna fastare till Sverige. Man trodde det skulle bli lättare om samerna var kristna. Kyrkstäderna kom till för att samla de avlägset boende sockenborna till kyrkohögtider.

Eftersom avstånden var långa behövde man tillfälligt husrum vid besöken. Kyrkstadens kåtor och stugor fick bara användas tillfälligt vid kyrkobesöken. Övrig tid skulle kyrkstaden ligga öde.

Trappstegsforsen

Trappstegsforsen ligger 5 km söder om Saxnäs alldeles vid vägen och är ett vattenfall formad till en trappa där Kultsjöns vatten kastas utför i imponerade kaskader. I fantasin förvandlas lätt forsen till trappan in i Bergakungens sal och är kanske ett av Sveriges mest fotograferade vattenfall.

Stalon

Texten uppdateras inom kort!

Fiskonfallet

Fiskonfallet ligger strax efter Saxnäs om du är på väg upp mot Klimpfjäll. Det är skyltat och parkeringsmöjlihet finns vid vägen. Vattenfallet ligger cirka 150 meter från vägen. Fiskonfallet är ett fint fotoobjekt och ett trevligt stopp när du reser Vildmarksvägen.