Webkamera Stora Blåsjön

Väderkamera Stranden

Kameran uppdateras var 5:e minut

Väderkamera Blåsjön

Kameran uppdateras var 5:e minut

Sjön Stora Blåsjön, Sveriges fjärde djupaste sjö.
Fjället till vänster är Sielkentjakke, 1314 m.ö.h (kommunens högsta fjälltopp)
och fjället rakt fram Mellanskogsfjället, 1274 m.ö.h

Väderkamera på Blåsjöfjället

Kameran uppdateras var 5:e minut